ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze – Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi – budynek przy ul. Spawaczy 3D

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-03 12:22:44 przez Piotr Bachoński

Akapit nr - brak tytułu

Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: przygotowanie i dostarczenie obiadów  dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze – Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami  Integracyjnymi – budynek  przy ul. Spawaczy 3D   zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
CPV –  55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9
 
SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.11 Rozdział III w siedzibie Zamawiającego w Zespole Edukacyjnym nr 9, 65-119 Zielona Góra, ul. Spawaczy 3D, sekretariat  nie później niż do dnia  14-12- 2020r.  do godz. 0900
 
MIEJSCE  I TERMIN OTWARCIA  OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14-12-2020r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze  w  Zespole Edukacyjnym nr 9 ,  65-119 Zielona Góra, ul. Spawaczy 3D.
 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach.
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony