ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:29:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zestawienie zmian w funduszu jednostki - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Piotr Bachoński
12:29:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie finansowe za rok 2019 rachunek zysków i strat - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Piotr Bachoński
12:27:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie finansowe za rok 2019 informacja dodatkowa - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Piotr Bachoński
12:25:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Bilans - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Piotr Bachoński
12:24:18 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2020-01-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:25:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020. - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 Piotr Bachoński
07:24:34 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2019-12-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:20:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 221.000 euro. Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2019-12-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:35:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 221.000 euro. Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2019-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 221.000 euro. Piotr Bachoński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony