ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:05:48 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1. Piotr Bachoński
11:05:48 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1. Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2022-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:32:14 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1. Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2022-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:42:03 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1. Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2022-05-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:56:44 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Modyfikacja treści SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1. Piotr Bachoński
09:37:55 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik załącznik nr 0 - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1. Piotr Bachoński
09:37:21 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Plan postępowań o zamówieniu na 2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1. Piotr Bachoński
09:36:26 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zamówieniu - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1. Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2022-05-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:07:25 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Opis techniczny i zrzuty - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1. Piotr Bachoński
14:07:00 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przedmiar robót - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1. Piotr Bachoński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony