ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:32:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe (cenowe) - Nazwa elementu do którego przynależy: Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty na nabycie roboty budowlanej pn. "Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeźniczaka 1." Piotr Bachoński
11:31:15 Upublicznienie elementu informacja Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty na nabycie roboty budowlanej pn. "Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeźniczaka 1." Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2021-06-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:39:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Piotr Bachoński
09:39:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - Rachunek zysków i strat - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Piotr Bachoński
09:38:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - Informacja dodatkowa - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Piotr Bachoński
09:37:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - Bilans - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Piotr Bachoński
09:36:09 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2020-12-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:40:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o wyborze oferty. - Nazwa elementu do którego przynależy: Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze – Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi – budynek przy ul. Spawaczy 3D Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2020-12-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:04:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze – Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi – budynek przy ul. Spawaczy 3D Piotr Bachoński

Zmiany z dnia: 2020-12-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:55:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze – Szkoły Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi – budynek przy ul. Spawaczy 3D Piotr Bachoński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony