ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2018-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze – Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi - budynek przy ul. Spawaczy 3D
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 813 KiB)
 • SIWZ (PDF, 332.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1-3 - wersja edytowalna (DOC, 347 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 393.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 40.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 219.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia na potrzeby poprawy jakości edukacyjnej przedszkola w MP 46 Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 214.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 546.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (wersje PDF i edytowalne) (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - strona 1 (JPEG, 417.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - strona 2 (JPEG, 325 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania - strona 1 (JPEG, 345.9 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania - strona 2 (JPEG, 590 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania - strona 3 (JPEG, 499.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 128 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia na potrzeby poprawy jakości edukacyjnej przedszkola w MP 46 Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 219.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 858.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (wersje PDF i edytowalne) (ZIP, 5.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ od 1.1 do 1.6 w wersji edytowalnej (ZIP, 362.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (PDF, 772.2 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (JPG, 601.2 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ (JPG, 401.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ (JPG, 369.1 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ (JPG, 385.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 6 do SIWZ (JPG, 397.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (ZIP, 1.7 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Części 2 (JPEG, 432 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Części 6 (JPEG, 402.7 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania dla części 1 - 6 (ZIP, 2.7 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 132 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2016-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 112.9 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 351 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1-3 - wersja edytowalna (format DOC) (DOC, 366 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (format JPEG) (JPEG, 798.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 33.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 53.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2015-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 76.8 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 296.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5 w wersji edytowalnej (format DOC) (DOC, 373 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 33.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 36.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2015-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 77.4 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 296 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5 w wersji edytowalnej (format DOC) (DOC, 373 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (do pobrania w PDF) (PDF, 31 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2015-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 71.3 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 286.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1-5 (wersja edytowalna, format DOC) (DOC, 368.5 KiB)
 • Pytania z wyjaśnieniami do SIWZ (1) (PDF, 39.6 KiB)
 • Pytanie z wyjaśnieniem do SIWZ (2) (PDF, 27.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (do pobrania w PDF) (PDF, 20.4 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (1) (do pobrania w PDF) (PDF, 29.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 34.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 39.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2014-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 71.3 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 280.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna format DOC) (DOC, 366 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 35 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 39.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2013-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 56.5 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 263.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1 do 6 i nr 8 (wersja edytowalna - format DOC) (DOC, 160 KiB)
 • Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 37.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2012-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2012-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania w PDF) (PDF, 52.5 KiB)
 • SIWZ (do pobrania w PDF) (PDF, 245.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w PDF) (PDF, 40.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (do pobrania w PDF) (PDF, 38 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji