ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1.

Szczegóły informacji

Przebudowa pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolne w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze ul. F. Rzeżniczaka 1.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zespół Edukacyjny nr 9

Finansowanie: własne

Nr UZP: ID postępowania wygenerowany przez miniPortal

Termin składania ofert / wniosków: 2022-05-31 08:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-05-31 09:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-05-13 przez

Treść:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zaszyfrować na platformie miniPortal, dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/
  2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu” dotyczącej miniPortal dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
  3. Identyfikator niniejszego postępowania zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania i stanowi załącznik nr 0 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
  4. Zaszyfrowaną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na platformie miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/
  5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP): /ZE9ZielonaGora/skrytkaESP. Dane odbiorcy: Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze. Aby złożyć ofertę wykonawca musi posiadać konto na ePUAP.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony