ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zespół Edukacyjny nr 9

Finansowanie: własne

Nr UZP: 2022/BZP 00052471/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-02-22 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-02-22 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: za pośrednictwem miniPortalu

Ogłoszono dnia: 2022-02-10 przez

Treść:

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ na adres skrzynki ePUAP: /ZE9ZielonaGora/skrytkaESP
 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach.

Załączniki